Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Parlamento Teamülü Nedir?

Parlamento (TBMM) terimi olarak Parlamento Teamülü: Meclis çalışmalarının yürütülmesi bakımından Anayasa, kanunlar ve İçtüzük'te hüküm bulunmayan hâllerde geliştirilen çözüm yollarının aynı şekilde tatbiki, kanıksanması ile oluşan ve mevzuatta düzenlenmemiş olmasına rağmen bir süre sonra uyulması gerekli kural hâline gelen fiilî durumlardır.

Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site