Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Dalgıç Nedir? Hakkında Bilgi

Dalgıç Nedir?

Dalgıç Nedir?

Görevi su içinde çalışmak olan, suya dalmayı meslek edinmiş kimse. Bir dalgıç, sağlam ve idmanlı da olsa su altında birkaç dakikadan fazla kalamaz. Bu süre içinde Okyanusya'nın, Basra Körfezi'nin duru ve ılık sularında, Akdeniz'de, fazla derin olmayan sularda kısa araştırmalar hatta sünger ve inci istiridyesi gibi deniz avcılığı yapılabilir. Ama, özellikle kuzey bölgelerinin soğuk ve karanlık sularında araştırma ve önemli sayılabilecek bir çalışma yapılamaz.

Bir dalgıcın daha derinlere inebilmesi için, su altında kalmasını ve orada iş görmesini sağlayacak şekilde donatılmış özel giysilere gereksinim vardır. Klasik dalgıç elbisesi, sugeçirmez duruma getirilmiş bir kumaştan yapılmıştır. Giysi, dalgıcın ayaklarından boynuna kadar tüm gövdesini kaplar. Baş kısmına göğüsteki madenî göğüslüğe eklemlenen bir başlık takılır. Elbise, bir ip ve esnek bir hava borusuyla yukarıya bağlanır. Boruya makine ya da tüple hava gönderilir. Bağımsız dalgıç elbisesinde hava tüpleri sırtta taşınır. Her iki elbiseyle 40 m.den aşağı inilmez. Daha donanımlı elbiselerle 80 m.ye kadar inilebilir. Su altında kalma süresi 20 dakikayı aşamaz. Dalgıcın vurgun yememesi için iniş ve çıkışların ağır ve kademeli olması gerekir.

Dost Site