Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Padişah 1. Ahmet Kimdir? Hakkında Bilgi

Padişah 1. Ahmet Kimdir?

Padişah 1. Ahmet Kimdir?

(1590 Manisa-1617 İstanbul) Osmanlı padişahı. 1603'te babası III. Mehmet'in ölümü üzerine tahta çıktı. Şehzade olup da sancak beyliğine gönderilmeyen, Topkapı Sarayı'nda büyüyen ve tahta çıkan ilk Osmanlı padişahıydı. Kendinden önceki padişahların aksine kardeşi şehzade Mustafa'yı öldürtmedi. Döneminde içte ve dışta Osmanlı Devleti'nin zayıflığı iyice gözler önüne serildi. 1603 yılında başlayan Osmanlı-İran savaşları Osmanlı Devleti'nin başarısızlığıyla sürerken Osmanlı-Avusturya savaşlarına 1606 yılında Zitvatorok Antlaşması ile son verildi. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Avusturya'ya karşı eski üstünlük iddialarından kesinlikle vazgeçti. Avusturya İmparatorluğu'nu kendine eşit bir devlet olarak kabul etti. I. Ahmet devrinde Osmanlı Devleti ve Osmanlı toplumu için asıl felâketli sonuçlar doğuran Celâlî isyanları oldu. Kuyucu Murat Paşa Anadolu'ya geçerek Celâlîlerle çok kanlı savaşlar yaptı. I. Ahmet zamanında kendinden önce Fransa, İngiltere ve Venedik'e verilen kapitülâsyonlar yenilendi. Buna benzer haklar Hollanda'ya da tanındı. 1609-1616 yılları arasında İstanbul'da kendi adıyla anılacak olan cami yapıldı_(bakınız) CELÂLÎ İSYANLARI, KUYUCU MURAT PAŞA, ZİTVATOROK ANTLAŞMASI

tags padişah 1. ahmet 1. ahmet padişah ZİTVATOROK ANTLAŞMASI hakkında bilgi ile ilgili 1. ahmet hayatı 1. ahmet biyografi

Dost Site