Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Uhut Savaşı Nedir? Hakkında Bilgi

Uhut Savaşı Nedir?

Medineli Müslümanlar ile Mekkeli Araplar arasında yapılan savaş (23 Mart 625). Bedir Savaşı'nda (624) uğranılan yenilgiden sonra Medineli Müslümanlara karşı harekete geçen Mekkeliler, Süfyan komutasında 3.000 kişilik bir kuvvetle Medine üstüne yürüdüler (11 Mart 625). Hz. Muhammet'in yönetiminde 1.000 kişilik bir Müslüman kuvveti Medine'den dışarı çıktı. İki ordu 23 Mart 625'te savaşa tutuştu. Ancak savaştan önce Abdullah bin Übeyd bin Selül'ün komutasındaki 300 kişi savaş alanını terk ettiğinden Müslümanların sayısı 700'e inmişti. Bununla birlikte savaş Müslümanların üstünlüğüyle sürerken Medineliler bulundukları yeri terk ettiler. Bundan yararlanan Mekkeli komutan Halit bin Velit, Müslümanları arkadan vurmayı başardı. Müslümanlar Uhut Dağı'na doğru çekildiler. Hz. Muhammet, atılan bir taşla yaralandı. Ancak savaş, her iki taraf için de kesin sonuç vermeden sona erdi.

Dost Site