Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ulahlar Hakkında Bilgi

Ulahlar

Romanya'da Osmanlıların Eflâk olarak adlandırdıkları "Wallachia" eyaletinin yerlilerine verilen ad. Kökenleri, Romanya'nın yerli halkı olan Doçlarla buraya daha sonradan yerleşen Romalılara dayanır. Orta Çağ boyunca Balkanlar'daki çeşitli savaşlar nedeniyle dağlarda yaşadılar. Ancak Osmanlıların Balkanlar'a girmeleriyle yavaş yavaş dağlardan inerek köylere yerleştiler. Siyasî bakımdan voyvoda ya da boyarlarca yönetilen Ulahlar, önce Bizans, Bulgar prenslikleri, Avar ve Macarların yönetiminde yaşadılar. Kazıklı Voyvoda olarak bilinen "Voyvoda Vlad"ın Osmanlılara yenilmesi üzerine Osmanlı egemenliğine girdiler. 19. yüzyıla dek Osmanlı egemenliğinde kaldılar.

Dost Site