Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Şerh Nedir?

Hukuk terimi olarak Şerh: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim
Hukuk terimi olarak Şerh: Şahsi hakları, temlik (devir) sınırlamalarını ve geçici tescilleri tapu kütüğünde belirten yazıların (kayıtların) genel adı.
Emlak ve Gayrimenkul terimi olarak Şerh: Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. Örnek; ihtiyati tedbir, haciz, satış vaadi gibi.
Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) terimi olarak Şerh: Bir kitabın ibaresini kelime kelime açıp izah ederek yazılan kitap.
Kur'an-ı Kerim terimi olarak Şerh: Açma, ayırma. Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama. Bir şeyi açıklamak amacıyla yazılmış kitap. Açık ve ayrıntılı anlatma.

Benzer Kur'an-ı Kerim Terimleri:

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site