Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

P Harfi İle Başlayan Kayıtlı Bilgiler :

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site
Potasyum karbonatın piyasadaki adı. Zaman zaman potasyum hidroksit ve genel olarak potasyum tuzları için de bu ad kullanılır.... devam
BİLGİ : Potasyum (K) periyodik cetvelin IA grubunda yer alan gümüş beyazı renkte alkali metal element. Doğada en bol bulunan 7. elementtir. Başlıca silvit (KCL), karnalit (KMgCl36H2O) ve öteki ... devam
Ergime noktası 350-360,4°C olan, beyaz, nemçeker katı (KOH). Suda çözünerek alkali bir çözelti oluşturur. Arapsabunu yapımında ve kimya sanayiinde çok sayıda ürün elde edilmesinde kullanılır. Suda ve ... devam
Potasyum hidroksit ve karbon dioksitten elde edilen, renksiz, kristal yapılı, nemçeker katı (K2CO3). Arapsabunu ve iyi cins cam yapımında, alkolün suyunu çekmede, boyacılıkta ve potasyum tuzları elde ... devam
Renksiz, kristal yapılı, suda çözünen, ısıtıldığında 400°C'ta oksijen vererek bozunan bir potasyum tuzu (KNO3). Hint güherçilesi de denir. Sodyum nitrat ve potasyum klorür çözeltisinden ayrımsal krist... devam
Koyu menekşe renkte kristal yapılı bir tuz (KMnO4). Klorun potasyum manganata etkisiyle elde edilir. Suda çözünerek menekşe renginde bir çözelti verir. Bu çözelti, kuvvetli bir yükseltgendir. Kimya la... devam
Müzikte türlü yapıtlardan ya da bir yapıtın içinden seçilmiş parçaların sıralanmasıyla oluşan bütün. 19. yüzyıl başlarında piyano, keman, flüt potpurileri çok moda oldu, bunun üzerine opera, operakomi... devam
ABD, İngiltere ve SSCB arasında II. Dünya Savaşı boyunca yapılan bir dizi toplantının sonuncusu. Toplantıda esas olarak Almanya'nın geleceği tartışıldı. Berlin yakınlarındaki Potsdam'da Temmuz 1945'te... devam
Sponsorlu Bağlantılar
Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Özellikle İstanbul ve çevresinde çok sık görülen bir rüzgâr türü olan poyraz, bu yörede yılda ortalama 130 gün esmektedir. Kış aylarında çok şiddetli olur. Bu mevsimde ... devam
Dinsel inanca değil, deneye ve akla dayanan somut ve gerçek bilgi. Bu gruptaki bilimler, soyut kavramlar üzerine araştırma yapmazlar. Deneylenemeyen konuları ele almazlar. Konuları içine giren somut v... devam
Bilim ve bilimsel yöntemin bilgiye ulaşmak için tek geçerli yol olduğunu savunan felsefî görüş. Bilim ve bilimsel yöntem dışındaki bilgilenme şekillerini kabul etmediği için, spekülâtif felsefe, metaf... devam
Elektronla aynı, fakat ters işaretli yüke ve eşit kütleye sahip temel parçacık. Elektronun karşıt parçacığıdır.... devam
Pozitronla elektron arasında kurulan kısa süreli birlik. Parçacıkların spininin paralel olduğu "ortopozitronyum" ve spinlerin paralel olmadığı "parapozitronyum" gibi iki çeşidi vardır. Ortopozitronyum... devam
Resmi çekilecek nesnenin parlaklık durumunu ölçen ve ona göre fotoğraf makinesinin hangi hız ve açıklığa ayarlanması gerektiğini gösteren küçük aygıt. Genellikle selenyum ya da silisyumlu bir fotosel ... devam
İ.Ö. 264-146 yılları arasında Roma ile Kartaca arasında yapılan ve Kartaca'nın ortadan kalkması, Batı Akdeniz'in Roma egemenliği altına girmesiyle sonuçlanan savaşlar. İ.Ö. 3. yüzyıl ortalarında Roma,... devam
Madrid'de bulunan İspanya ulusal müzesi. 1819'da kraliyet koleksiyonlarının bir araya toplanmasıyla kuruldu. Bugün müzede İspanyol, Flaman ve Venedik ressamlarının en güzel yapıtlarından oluşan 3.000 ... devam
Sponsorlu Bağlantılar