Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

güncel bilgiler ile ilgili bilgi kaynakları

Elektrik enerjisi ya da elektrik sinyali iletmekte kullanılan, yalıtılmış iletken. En basit kablo, bakır bir telin plastikle kaplanmasıyla elde edilir. Doğru akım ileten kablolarda genellikle tek bir ... devam
X bir gerçel sayı olmak üzere, her x için ,f (-x)=-f(x) eşitliğinin geçerli olduğu fonksiyon. Örneğin f(x)= sinx ve f(x)=x3, birer tek fonksiyondur. Tek fonksiyonların grafiği orijine göre simetriktir... devam
B kompleks vitaminlerden biri olan katı, çözünmez organik asit (C9H17 NO5)... devam
Bir tür kaba yağ. İçyağların eritilmesiyle elde edilir. Sadeyağlara katıldığı gibi, sabun yapımında da ya da makine yağı olarak kullanılır. Dericilikte, yumuşaklık, dayanıklılık ve su geçirmezlik gibi... devam
Antikçağ'da Kızılırmak ile Sakarya arasında kalan, merkezi Ankara olan bölgenin adı. Kuzeyinde Paphlagonya ve Bithinya, doğusunda Kapadokya ve Pontos, batısında Frigya, güneyinde Likaonya vardı. Adını... devam
Yunanistan'da kent. Tesalya'da, Nomos ilinin merkezidir. Aynı adı taşıyan ovanın ortasında kurulmuştur. Tütün, şeker, dokuma endüstrileri vardır, tarım ürünleri pazarıdır. Nüfusu kent merkezi 113.426.... devam
Mermilerin hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Üç bölüme ayrılır. Bunlar; 1) İç Balistik 2) Dış Balistik 3) Vurma ve Delme Balistiği İç balistik, merminin kendisini fırlatan araçtan ayrıl... devam
box Piramitler 1835 read
Eski Mısır'da firavunların anıtmezarları. Aynı zamanda tapınak olarak kullanılanları da vardır. Tabanları dörtgen, dört duvarı üçgen biçiminde yükselerek sivri bir uçla biten çok büyük taş yapılardır.... devam
Sponsorlu Bağlantılar
Fransız imparatoru Napoléon ile Çar I. Aleksandr arasında, bugünkü Litvanya'da Niemen Irmağı üzerinde, Tilsit kenti yakınlarında bir salda yapılan görüşme (25 Haziran 1807). Bu görüşmeler sonunda Napo... devam
Peroksi grubu (-O-O-) içeren hidrojen bileşiği (H2O2). Şurup kıvamında, renksiz bir sıvıdır. Eksi 0,4C'ta donar. 150C'ta kaynar. Genellikle Na2O2 ve BaO2'nin soğuk ve seyreltik H2SO4 ile tepkimesi son... devam
Periyodik cetvelin lantanitler serisinde yer alan metal element. Renksiz tuzlar yapar. Önemli bir kullanımı yoktur.... devam
Bir eğri oluşturulacak bir noktanın ya da bir yüzey oluşturacak bir eğrinin yönelmesi gereken doğrultu. Elips ve hiperbolde odaklardan biriyle öteki odağın doğrultman çemberinin kesiştikleri iki nokta... devam
12. ve 13. yüzyıllarda Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar bölgelerinde hüküm süren bir türk beyliği. Devletin kurucusu Mengücük Gazi, Alparslan'ın komutanlarındandı. Malazgirt Savaşı'na katıld... devam
Bazı hayvanların embriyo evresinden ergin evreye geçişlerde gösterdiği belirgin farklılaşmaya verilen ad. Yavru evresi ya da embriyo evresiyle ergin evresinin dış görünüşü birbirinden farklıdır. Özell... devam
Kırtavuklarından bir av kuşu (Francolinus francolinus). Boyu keklik ile sülün arasındadır. ... devam
box Hidroksil 1525 read
Hidroksil grubu ya da iyonu taşıyan bileşik. Bağlandıkları elemente göre asidik, bazik, nötr ya da amfoter olabilirler. Çoğu metallerin hidroksitleri baziktir. Sodyum ve potasyum hidroksitler çok kuvv... devam
Atom çekirdeğinde her biri (+1) pozitif elektrik yükü taşıyan parçacık. Protonlar, elektrik yükü bulunmayan nötronlarla birlikte atom çekirdeğini oluştururlar. Bir kimyasal elementin tüm atomlarının ... devam
Havanın nemini ölçmeye yarayan araç. Nemölçer de denir. Higrometrelerle genellikle bağıl nem ölçülür. Duyarlığı az olmakla beraber içinde bir insan saçı bulunan saçlı higrometre yaygın olarak kullanıl... devam
Enine ya da boyuna bitişik sütunlardan oluşan grafik. Gruplanmış serilerin grafikleri çoğunlukla histogram türünde çizilir. Histogramda frekanslar alanlarla ifade edilir. Örneğin bir sınıftaki öğrenci... devam
Kesirlerle toplama ya da çıkarma işlemlerinde, paydaların en küçük ortak kata genişletilmesi işlemi.... devam
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında, Osmanlı ordusunun Yunan ordusuna karşı kazandığı meydan savaşı. 16 Nisan 1897'de başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Yunan ordusu devamlı yenilmiş, son bir savunma h... devam
Bir düşüncenin doğruluğunu sonuçlarıyla ölçen, eylemi, sağladığı yarar ölçüsünde değerli sayan öğreti. Pragmatizm, uygulama değerini doğrunun tek ölçütü olarak alan, bilinmezci deneyciliktir. C. S. Sc... devam
Çakmaktaşı, kaolin ve feldispattan yapılan, 1.350°C dolayında fırınlanan, sert, gözenekli olmayan, beyaz, yarı saydam, camsı eşya. Yapım tekniği çömleğinki gibidir. Hammaddesinin suyla uygun oranda ka... devam
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Kap ve Natal eyaletlerinde güneybatıdan kuzeydoğuya doğru uzanan, yaklaşık 1.000 km uzunlukta dağ sırası. En yüksek dorukları, Thaban Ntlenyana (3.430 m) ve Mont-aux-Sour... devam
(Fr.: Dominique, İng.: Dominica), Küçük Antiller'de devlet. Aynı adı taşıyan dağlık bir ada üzerinde kuruludur. Yüzölçümü 751 km2, nüfusu 87.700 (1992), başkenti Roseau'dur. 1978 yılının Şubat ayında ... devam

güncel bilgiler ile ilgili 25 içerik görüntüleniyor.

tags Cahit Irgat ile ilgili Eyüpsultan Camii halısahalar selülozik bakteriler nedir Münih üniversitesi Vahdet nedir ısınım enerjisi nedir Bayağı fiğ bochum kümeler Küçük Asya estergon kalesi Saint ankara keçisi Kenan Akyüz eserleri bartın İsyan emil ludwig Parmak Tom kuru bakla Ansiklopedi Hipokrat Hasır Otu ereğli konya Fijililer balata ARGON Dizateri nedir Orman Fakültesi lenfositler nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Dost Site