Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

M.k.s. Birim Sistemi Nedir? Hakkında Bilgi

M.k.s. Birim Sistemi Nedir?

Uzunluk birimi olarak metreyi, kütle birimi olarak kilogramı ve zaman birimi olarak saniyeyi temel alan birim sistemi. Bu sistemde uzay boşluğunun manyetik geçirgenliği 10-7 henry/metre olup elektromanyetik denklemlerin birçoğunda 4¹ gibi bir faktör belirir. Söz konusu manyetik geçirgenliğin değeri 4¹x10-7 henry/metre olarak alınıp bu faktör daha az kullanılan başka denklemlere taşınabilir. Böylece rasyonelleştirilmiş M.K.S. birim sistemi elde edilmiş olur. 1954'te bu sistem, yerini, yine kendisine dayandırılarak oluşturulan Sİ birim sistemine bırakmıştır. Metre-kilogram-saniye birim sistemi G. Giorgi tarafından, dördüncü birim de "ohm" olmak üzere önerildi (1900). Daha sonra ohm yerine amper alındı (1950). Bu nedenle Giorgi birim sistemi ve M.K.S.A. birim sistemi olarak da bilinir.

tags MKS birim sistemi nedir denklemler hakkında bilgi ile ilgili güncel bilgiler ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi

Dost Site